คาถาขอเลข

ตั้งสมาธิให้แนวแน่  ว่านะโม 3 จบ

แล้วกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

อระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา  พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ  (กราบ)

สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  ธัมมัง  นะมัสสามิ  (กราบ)

สุปะฎิปันโน  ภะคะวะโต  สะวะกะสังโฆ  สังฆัง  นะมามิ (กราบ)

มะอะอุลีวัง  อุจุตตัง  พระอะระหัง  จุตติ  โลกัง   อิทังยะธี  ระสังฆัง  จุตติ  จุตติ ฯ

ตั้งจิตอธิษฐานขอให้หลับฝันเห็นนิมิตที่ดีมีโชคลาภในคืนนี้

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>